Meppien sukupuolijakauma: 2019

Euroopan parlamentti julkaisee vuoden 2019 EU-vaalien maakohtaiset tulokset sekä ennusteen sen kokoonpanosta 26. toukokuuta 2019. Parlamentin sopimuskumppani Kantar laatii koko EU:ta koskevat ja kansalliset paikkaennusteet kansallisten vaalilakien mukaisesti. Ensimmäinen yleinen ennuste sisältyy EU:n laajuiseen katsaukseen, jossa esitetään toimikautensa päättävän parlamentin rakenteeseen perustuvat poliittisia ryhmiä koskevat kokonaisluvut. Lisäämme sivulle tietoja sitä mukaa kuin niitä tulee saataville äänestyksen päätyttyä eri jäsenvaltioissa. Ennustetta päivitetään aina siihen asti, kun äänestys on päättynyt kaikissa jäsenvaltioissa ja kansalliset vaaliviranomaiset ovat julkaisseet lopulliset tulokset.

Lisäksi kutakin maata varten on omat sivunsa, joilla julkaistaan alkuillasta 26. toukokuuta vaalihuoneistojen sulkeuduttua kyseisen maan vaalitulokset eli kansallisten puolueiden ja poliittisten ryhmien ääniosuudet ja paikkamäärät sekä äänestysaktiivisuus, joka perustuu kansallisten vaaliviranomaisten ilmoittamiin lukuihin. Kansallisia sivuja lisätään ja päivitetään sitä mukaa kuin äänestys päättyy EU:n eri jäsenvaltioissa.

Miten ennuste laaditaan? Ennusteessa esitetään arvio Euroopan parlamentin kokoonpanosta vaalien jälkeen. Koska eri EU-maissa äänestetään eri aikaan, vaali-illan ennusteissa yhdistetään erilaisia käytettävissä olevia tietoja: epävirallisia ovensuukyselyjen tuloksia tai jäsenvaltioissa julkaistuja ennusteita ym. ja virallisia kansallisia vaalituloksia. Mitään näistä jäsenvaltiokohtaisista tiedoista ei julkaista ennen kuin äänestys on päättynyt kyseisessä maassa. Euroopan parlamentin vaaleissa käyttämä Kantar -markkinatutkimusyritys jakaa kansallisten tulosten mukaiset paikat kunkin maan vaalilain mukaisesti nykyisten poliittisten ryhmien kesken ja muodostaa tämän perusteella ennusteen koko parlamentin paikkajaosta. Koska parlamentin ja sen poliittisten ryhmien kokoonpano vaalien jälkeen selviää vasta heinäkuussa 2019 pidettävässä järjestäytymisistunnossa, parlamentin kokoonpanoa koskeva ennuste perustuu nykyisen parlamentin rakenteeseen.

Mitä ”muut” tarkoittaa? Parlamentin kokoonpanoa koskeva ennuste perustuu nykyisen parlamentin ja sen poliittisten ryhmien rakenteeseen, mutta seuraavan parlamentin kokoonpano voi tietenkin tästä vielä muuttua sen järjestäytymisistunnossa heinäkuussa 2019. Parlamentissa tällä hetkellä edustettuina olevat kansalliset puolueet sijoitetaan samoihin poliittisiin ryhmiin kuin toimikautensa päättävässä parlamentissa. Kansalliset puolueet, jotka eivät tällä hetkellä ole edustettuina Euroopan parlamentissa mutta jotka ovat jo jonkin tunnustetun Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä, sijoitetaan siihen poliittiseen ryhmään, johon kyseinen Euroopan tason puolue on yhteydessä. Kansalliset puolueet, jotka eivät tällä hetkellä ole edustettuina Euroopan parlamentissa eivätkä ole virallisesti yhteydessä tunnustettuun Euroopan tason poliittiseen puolueeseen, luokitellaan ryhmään ”muut” riippumatta niiden poliittisesta suuntautumisesta. Kansallinen puolue siirretään poliittisesta ryhmästä toiseen (tai ryhmästä ”muut” johonkin poliittiseen ryhmään) vasta, kun parlamentin yksiköt ovat saaneet kirjallisen vahvistuksen. Koska emme voi ennalta tietää, mihin ryhmiin kansalliset puolueet aikanaan liittyvät, ryhmä ”muut” jaetaan yleiseen paikkaennusteeseen sisältyvässä graafisessa esityksessä tasaisesti istuntosalin vasemmalle ja oikealle puolelle.


Näin vaalit etenevät
Lataa ja jaa
Lataa tämä kaavio